Quy định đăng bán sản phẩm

Quy định đăng bán sản phẩm
1. Người Bán chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin liên quan đến giá cả, chi tiết sản phẩm, số lượng, điều kiện bán hàng trong danh mục sản phẩm.

2. Giá sản phẩm phải được quyết định bởi chính Người Bán. Giá sản phẩm và tiền vận chuyển nên gồm toàn bộ những khoản chi như thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế, vv được trả bởi Người Mua. Người Bán không nên yêu cầu Người Mua thanh toán đơn lẻ những khoản phí này.

3. Người Bán cho phép Chợ thi công can thiệp vào các hoạt động khuyến mãi thay cho Người Bán để hỗ trợ giao dịch giữa Người Bán và Người Mua thông qua việc giảm, chiết khấu, hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác. Giá cuối cùng Người Mua cần thanh toán là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

4. Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Chợ thi công có thể đăng những sản phẩm (theo mức giá đã điều chỉnh) lên các website của bên thứ ba (cổng thông tin, cổng so sánh giá) và những website khác (nội địa hoặc quốc tế) được vận hành bởi Chợ thi công.

5. Người Bán có thể cấp hóa đơn, xác nhận thanh toán thẻ hoặc hóa đơn thuế và các giấy tờ khách có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm cho Người Mua nếu sản phẩm đó có những hồ sơ thủ tục nêu trên.

6. Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Người Bán chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại thuế, phí khác cho mỗi sản phẩm được bán và Chợ thi công không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này. Do các qui định về thuế có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, Bên Bán nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp nếu cần thiết.

7. Bên Bán thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Người Bán đối với các chính sách của Chợ thi công sẽ dẫn đến các biện pháp 

- Bị xóa danh mục sản phẩm

- Giới hạn quyền sử dụng tài khoản

- Đình chỉ và chấm dứt quyền sử dụng tài khoản

- Cáo buộc hình sự;

- Áp dụng biện pháp dân sự bao gồm nhưng không giới hạn khiếu nại bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.