Kinh Doanh Và Pháp Luật | Tập 521: Hoàn thiện khung pháp lý đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện đang có sự chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn trong các quy định về đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việc thiếu quy định cụ thể về “tài sản mã hóa”, thiếu các quy định về kinh tế chia sẻ và công nghệ tài chính – fintech, các mô hình kinh doanh mới hay tư cách pháp lý của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của các doanh nghiệp… Vậy, đâu là bất cập, hạn chế đang gây khó cho các doanh nghiệp? Giải pháp đặt ra ở đây là gì để hoàn thiện khung pháp lý đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0? Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 Khách mời: Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty CP GBA Fintech MSC Global Việt Nam.