Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

1. Chợ thi công hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán có hiệu lực tại mỗi quốc gia như:

(i) Thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

 (ii) Chuyển khoản ngân hàng

Người mua có thể thanh toán qua Máy rút tiền tự động (ATM) hoặc dịch vụ internet banking. Người bán cần cung cấp cho Chợ thi công biên nhận chuyển khoản hoặc tham chiếu giao dịch thanh toán để xác nhận thanh toán thông qua chức năng “Tải biên nhận” trong ứng dụng Chợ thi công. Nếu Chợ thi công không nhận được Xác nhận thanh toán sau 3 ngày, đơn đặt hàng của Người mua sẽ bị hủy.

9.2 Người Mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

9.3 Chợ thi công không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với Người đăng ký dịch vụ phát sinh từ việc nhập sai thông tin vận chuyển hoặc thông tin thanh toán cho gói dịch vụ đã đặt. Chợ thi công bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người đăng ký dịch vụ và đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoăc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

9.4 Hiện tại, Chợ thi công chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Dùng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Dùng cần cung cấp cho Chợ thi công số tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán cho khoản tiền hàng cho sản phẩm đã bán hoặc cho khoản tiền được hoàn lại từ Chợ thi công.