Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

1. Người Mua có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế.

2. Người Mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong vòng một (01) ngày kể từ ngày nhận hàng. 

3. Chợ thi công không quản lý việc hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền của các đơn hàng tự giao dịch.