Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Một vài chức năng trong các Dịch Vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người dùng không trùng lặp (“User ID”) và mật khẩu đồng thời phải cung cấp những thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn tên người dùng mà Chợ thi công thấy không phù hợp, Chợ thi công có quyền đình chỉ hoặc xóa tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản để kết nối tới các website, dịch vụ và sản phẩm khác mà Chợ thi công cho phép hoặc với các đối tác của Chợ thi công. Chợ thi công không theo dõi và không chịu trách nhiệm với nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, chính sách bảo mật của những dịch vụ, website hay sản phẩm cung cấp bởi bên thứ ba. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website, dịch vụ gồm cả chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ này ngay cả khi những điều khoản này khác với Điều Khoản Dịch Vụ/Chính Sách Bảo Mật của Chợ thi công.

5.2 Bạn cam kết (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đăng xuất khỏi tài khoản trước khi rời khỏi Trang Web, và (c) thông báo ngay lập tức với Chợ thi công nếu phát hiện bất kỳ đăng nhập trái phép nào dưới tên và mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên và tài khoản của bạn ngay cả khi những hoạt động đó không do bạn thực hiện. Chợ thi công không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không hợp pháp mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này.

5.3 Bạn đồng ý rằng Chợ thi công có quyền xóa tài khoản Người Dùng và tên truy cập của bạn ngay lập tức, hoặc gỡ bỏ/ hủy từ Trang Web bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến tài khoản và tên truy cập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Dùng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ xóa tài khoản/mã định danh người dùng bao gồm (a) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ, (c) có hành vi lửa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng (d) các hành vi gây hại tới người dùng khác, bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Chợ thi công. Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể bị xem xét tố tụng lên các cơ quan chức năng mà không cần thông báo trước. Nếu bạn khiếu nại chống lại Chợ thi công (vì bất kỳ nguyên nhân nào) hoặc bằng cách nào đó liên quan tới Chợ thi công, Chợ thi công có quyền xóa tài khoản của bạn mà có hoặc không cần thông báo.

5.4 Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo với Chợ thi công qua văn bản (có thể gửi email tới địa chỉ [email protected]). Không phụ thuộc vào yêu cầu xóa tài khoản, Người Dùng buộc phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Dùng phải liên hệ với Chợ thi công sau khi đã nhanh chóng vận chuyển và hoàn tất các đơn hàng thành công, Chợ thi công không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng phát sinh từ hành động liên quan đến phần này. Chợ thi công miễn trừ mọi khiếu nại của Người Dùng đối với những trường hợp này.

5.5 Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký tài khoản tại Chợ thi công nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

5.6 Chợ thi công có thể truy cập vào thiết bị của người dùng để sử dụng các ứng dụng hỗ trợ như: Đa phương tiện, hình ảnh, video, ghi âm, định vị nhằm kếp hợp để hỗ trợ tốt hơn cho người dùng