DANH SÁCH TIN MỜI THẦU

Sửa chữa lớn xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi biển kiểm soát 82B-0799 của Sở Khoa học và Công nghệ

14:05 11/03/2021
Sửa chữa lớn xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi biển kiểm soát 82B-0799 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thi công xây lắp công trình

14:01 11/03/2021
Thi công xây lắp công trình

Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư điện-điện tử, sửa chữa TBQS-A40 PX7

13:32 11/03/2021
Mua sắm vật tư sửa chữa tài sản chuyên dùng tại xí nghiệp-PKKQ đợt 1 năm 2021 tại Phân xưởng 7/Nhà máy A40

Cung cấp vải may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2018

13:23 11/03/2021
Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU HT43-01 TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VĨNH YÊN - GIAI ĐOẠN I

13:16 11/03/2021
GÓI THẦU HT43-01 TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VĨNH YÊN - GIAI ĐOẠN I

CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BẾP CÔNG TRÌNH KHU PHỨC HỢP CAP SAINT JACQUES – GIAI ĐOẠN 1

13:10 11/03/2021
CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BẾP CÔNG TRÌNH KHU PHỨC HỢP CAP SAINT JACQUES – GIAI ĐOẠN 1