Vật liệu thi công hiện trường (12 sản phẩm)

       

Khớp nối PVC (KN92)

62.000 ₫
       

Băng cản nước O320

145.000 ₫
       

Băng cản nước O250

98.000 ₫
       

Băng cản nước O200

75.000 ₫
       

Băng cản nước O150

58.000 ₫
       

Băng cản nước V320

145.000 ₫
       

Băng cản nước V250

95.000 ₫
       

Băng cản nước V200

65.000 ₫
       

Băng cản nước V150

58.000 ₫
       

Ghế kê thép - S-2-C

6.000 ₫
       

Đinh dù các loại - 02

18.000 ₫
       

BULONG Liên Kết - 02

2.500 ₫