Thiết bị nâng hạ (47 sản phẩm)

       

Palang xích kéo tay Vital 2 tấn 5m VL5 - 20 chính hãng

2.100.000 ₫ 2.990.000 ₫
-30%
       

Kích chân Masada MHC 1,2 tấn

5.629.000 ₫ 6.179.000 ₫
-9%
       

Xe nâng tay thấp Bishamon BM-25LL

15.800.000 ₫ 16.800.000 ₫
-6%
       

Kích chân Masada MHC - 2 tấn

5.989.000 ₫ 6.629.000 ₫
-10%
       

Xe Nâng Tay Thấp 3 Tấn - Càng Hẹp

4.250.000 ₫ 4.680.000 ₫
-9%
       

Xe Nâng Tay Thấp 2.5 Tấn - Càng Hẹp

3.840.000 ₫ 4.180.000 ₫
-8%
       

Máy tời điện mặt đất Duke 500kg

19.500.000 ₫ 21.000.000 ₫
-7%
       

Kích chân Masada MHC - 2 (1.8 tấn)

3.850.000 ₫ 3.980.000 ₫
-3%
       

Kích thủy lực Masada có đồng hồ MH - 20P

12.369.000 ₫ 13.679.000 ₫
-10%
       

Kích thủy lực Masada MMJ-5C-2 (5 tấn)

2.011.000 ₫ 2.300.000 ₫
-13%
       

Kích thủy lực Masada mini MMJ - 50T-2 (5 tấn)

4.397.000 ₫ 5.300.000 ₫
-17%
       

Palang xích kéo tay Vital VP5 – 20 (2 tấn - 5m)

3.650.000 ₫ 4.450.000 ₫
-18%
       

Máy tời điện kéo mặt đất Duke 300kg

9.090.000 ₫ 9.600.000 ₫
-5%
       

Tời Treo PA1200-40m

3.780.000 ₫ 4.480.000 ₫
-16%
       

Tời Treo PA1200-12m

3.570.000 ₫ 3.890.000 ₫
-8%
       

Tời Treo PA1000-40m

3.510.000 ₫ 3.680.000 ₫
-5%
       

Tời Treo PA1000-12m

3.380.000 ₫ 3.670.000 ₫
-8%
       

Tời Treo PA800-30m

2.600.000 ₫ 2.890.000 ₫
-10%
       

Tời Treo PA800-12m

2.470.000 ₫ 2.680.000 ₫
-8%
       

Tời Treo PA600-30m

2.480.000 ₫ 2.680.000 ₫
-7%
       

Tời Treo PA600-12m

2.400.000 ₫ 2.600.000 ₫
-8%
       

Tời Treo PA500-30m

2.280.000 ₫ 2.580.000 ₫
-12%
       

Tời Treo PA500-12m

2.150.000 ₫ 2.480.000 ₫
-13%
       

Tời Treo PA400-30m

2.080.000 ₫ 2.400.000 ₫
-13%