Thiết bị khai thác đá (15 sản phẩm)

       

Máy đục hơi bê tông G15

2.150.000 ₫ 2.350.000 ₫
-9%
       

Máy Đục Hơi TOKU TCA–7

7.800.000 ₫ 8.200.000 ₫
-5%
       

Máy Đục Hơi TOKU TCB–200

16.200.000 ₫ 17.800.000 ₫
-9%
       

Máy Đục hơi G10 – Khai Sơn chính hãng

1.500.000 ₫ 1.800.000 ₫
-17%
       

Máy Đục hơi G20 – Khai Sơn chính hãng

2.500.000 ₫ 2.800.000 ₫
-11%
       

Quả Đập Khoan Đá BMK5

3.800.000 ₫ 4.680.000 ₫
-19%
       

Mũi khoan đá

60.000 ₫ 89.000 ₫
-33%
       

Mũi Khoan Đá 105 - 14 Bi

1.380.000 ₫ 1.490.000 ₫
-7%
       

Máy khoan đá YT28 chính hãng

8.200.000 ₫ 9.800.000 ₫
-16%
       

Giàn Khoan Đá KQD120

48.600.000 ₫ 52.000.000 ₫
-7%
       

Giàn Khoan Đá KQD100 - BMK5

35.000.000 ₫ 38.900.000 ₫
-10%
       

Giàn Khoan Đá HQD100 - BMK4

30.000.000 ₫ 33.400.000 ₫
-10%
       

Giàn Khoan Đá HQD70 - BMK3

22.500.000 ₫ 26.800.000 ₫
-16%
       

Giàn Khoan Đá KSZ100 Khí Nén

45.200.000 ₫ 50.000.000 ₫
-10%