Găng tay bảo hộ lao động (23 sản phẩm)

       

Găng cao su nitrile Usafety

28.000 ₫
       

Găng da hàn dài 2 lớp VN

31.000 ₫
       

Găng da hàn dài 1 lớp VN

26.000 ₫
       

Găng da vải Usafety

45.000 ₫
       

Găng da hàn Usafety 40cm

92.000 ₫
       

Găng da hàn Usafety 35cm

81.000 ₫
       

Găng tay vải kaki lót nỉ

3.000 ₫ 3.500 ₫
-14%
       

Găng tay chống cắt

7.000 ₫ 8.000 ₫
-13%
       

Găng tay sợi sơn xanh loại dày

5.000 ₫ 5.800 ₫
-14%
       

Găng tay sợi len tráng nhựa đỏ loại 1

2.200 ₫ 2.500 ₫
-12%
       

Găng tay sợi len 50 gam kim 7

1.900 ₫ 2.200 ₫
-14%
       

Găng tay sợi len 40 gam kim 7

1.650 ₫ 1.900 ₫
-13%
       

Găng tay sợi len 50 gam kim 10

2.000 ₫ 2.300 ₫
-13%
       

Găng tay sợi len 40 gam kim 10

1.700 ₫ 2.000 ₫
-15%