Đèn LED dân dụng và công nghiệp (110 sản phẩm)

       

ĐÈN NĂNG LƯỢNG LIỀN THỂ: 30W, 60W , 90W

499.000 ₫ 665.000 ₫
-25%
       

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG :30W ,60W, 100W , 200W , 400W

640.000 ₫ 855.000 ₫
-25%
       

PHA NẰNG LƯỢNG MẶT TRỜI 4 NGĂN : 60W,100W,200W

995.000 ₫ 1.320.000 ₫
-25%
       

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHIẾC LÁ 100W , 150W

1.981.000 ₫ 2.461.000 ₫
-20%
       

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI :100W ,200W ,300W

1.211.000 ₫ 1.615.000 ₫
-25%
       

BÓNG TUÝP LED ĐẦU NHỰA 0,6m T8/10W

39.000 ₫ 52.000 ₫
-25%
       

BÓNG TUÝP LED ĐẦU NHỰA 1,2m T8/24W

46.500 ₫ 62.000 ₫
-25%
       

BÓNG TUÝP LED ĐẦU NHÔM 1,2m T8/30W

57.000 ₫ 76.000 ₫
-25%
       

MÁNG ĐÈN T8 ĐƠN 0.6m

25.500 ₫ 34.000 ₫
-25%
       

MÁNG ĐÈN T8 ĐƠN 1.2m

28.500 ₫ 38.000 ₫
-25%
       

MÁNG ĐÈN T8 ĐÔI 1.2m

46.500 ₫ 62.000 ₫
-25%
       

MÁNG ĐÈN SƯƠNG CÁ ÂM TRẦN 600X600mm

360.000 ₫ 480.000 ₫
-25%
       

MÁNG ĐÈN SƯƠNG CÁ ÂM TRẦN 600X1200mm

470.000 ₫ 550.000 ₫
-15%
       

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG 15W 300*300mm

93.000 ₫ 125.000 ₫
-26%
       

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG 65W 600*600mm

383.000 ₫ 510.000 ₫
-25%
       

LED SIÊU MÕNG ÂM TRẦN 9W

49.000 ₫ 65.000 ₫
-25%
       

LED SIÊU MÕNG ÂM TRẦN 12W

52.000 ₫ 69.000 ₫
-25%
       

LED SIÊU MÕNG 3 CHẾ ĐỘ 9W

72.000 ₫ 96.000 ₫
-25%
       

LED SIÊU MÕNG 3 CHẾ ĐỘ 12W

81.000 ₫ 108.000 ₫
-25%
       

Đèn năng lượng mặt trời : 300w , 400w , 500w

1.181.000 ₫ 1.575.000 ₫
-25%