Cơ điện Tiến Đạt (23 sản phẩm)

       

Máy Cắt Sắt Lớn Tiến Đạt Moteur 3HP-380V

4.860.000 ₫ 5.120.000 ₫
-5%
       

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1/2HP cao 0,8m

3.940.000 ₫ 4.120.000 ₫
-4%
       

Máy hàn Tiến Đạt 160A/220V

4.120.000 ₫ 4.680.000 ₫
-12%
       

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1/2HP - 1m

5.200.000 ₫ 5.800.000 ₫
-10%
       

Máy mài Tiến Đạt 1.5HP - Cốt ngắn

2.300.000 ₫ 2.480.000 ₫
-7%
       

Máy hàn Tiến Đạt 250A/440V

6.520.000 ₫ 6.800.000 ₫
-4%
       

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP - 1.2m

7.140.000 ₫ 7.490.000 ₫
-5%
       

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP - 1m

5.500.000 ₫ 5.890.000 ₫
-7%
       

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP-1.4m

7.320.000 ₫ 7.680.000 ₫
-5%
       

Máy mài Tiến Đạt 2HP - Cốt dài

2.860.000 ₫ 2.990.000 ₫
-4%
       

Máy mài Tiến Đạt 2HP - Cốt ngắn

2.740.000 ₫ 2.890.000 ₫
-5%
       

Máy hàn Tiến Đạt 200A/220V

5.050.000 ₫ 5.580.000 ₫
-9%
       

Máy Cắt Sắt Nhỏ Tiến Đạt Không Moteur

2.450.000 ₫ 2.680.000 ₫
-9%
       

Máy mài Tiến Đạt 3HP/380V - Cốt dài

3.430.000 ₫ 3.580.000 ₫
-4%
       

Máy mài Tiến Đạt 1.5HP - Cốt dài

2.430.000 ₫ 2.600.000 ₫
-7%
       

Máy Cắt Sắt Lớn Tiến Đạt Moteur 2.5HP-220V

4.860.000 ₫ 5.120.000 ₫
-5%
       

Máy mài Tiến Đạt 1/2HP - Cốt ngắn

1.700.000 ₫ 1.780.000 ₫
-4%
       

Máy mài Tiến Đạt 1HP - Cốt dài

2.140.000 ₫ 2.240.000 ₫
-4%
       

Máy mài Tiến Đạt 1HP - Cốt ngắn

2.000.000 ₫ 2.140.000 ₫
-7%
       

Máy Cắt Sắt Lớn Tiến Đạt Không Moteur

2.820.000 ₫ 2.890.000 ₫
-2%
       

Mày Hàn Tiến Đạt 300A/440V

8.200.000 ₫ 8.600.000 ₫
-5%
       

Máy Hàn Tiến Đạt TĐ 400/440V

10.900.000 ₫ 11.800.000 ₫
-8%
       

Máy Hàn Tiến Đạt 500A

11.500.000 ₫ 12.800.000 ₫
-10%