• Trang chủ
 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THUẾ – KẾ TOÁN THỰC HÀNH PATE
Image

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THUẾ – KẾ TOÁN THỰC HÀNH PATE

Giá: Liên hệ
(0 lượt mua)
(155 lượt xem)

Thông tin sản phẩm

Nền kinh tế tri thức đang chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng trong thời đại ngày nay. Bắt kịp với xu thế, trang bị cho chính bản thân mình một chút vốn liếng thực tế cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo thống kê, ngành kế toán và thuế là một trong những ngành cơ bản có số lượng người theo học và làm nhiều nhất, do đó sức cạnh tranh trong ngành rất cao. Xu hướng của ngành, nhờ vậy cũng đang dịch chuyển theo hướng yêu cầu người tham gia không chỉ có kiến thức chết mà còn phải có kỹ năng sống.

Nội dung đào tạo của Trung tâm:

A/ Kế toán tài chính cấp độ cơ bản

 1. Nguyên lý kế toán
 • Bản chất của công việc kế toán
 • Các thông tư, nghị định, hướng dẫn kế toán đang còn hiệu lực (VD: 26 chuẩn mực kế toán, Thông tư 200, Nghị định 46,…)
 • Giới thiệu chung về hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ kế toán
 • Giới thiệu chung về báo cáo tài chính (các loại báo cáo, qui định lập và nộp báo cáo)
 • Nguyên tắc định khoản hạch toán (double entry)
 • Nguyên tắc ghi chứng từ, sổ kế toán
 • Nguyên tắc lưu trữ tài liệu kế toán
 1. Hệ thống tài khoản và hạch toán kế toán
 • Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán các khoản phải thu và doanh thu
 • Kế toán hàng tồn kho và Giá thành
 • Kế toán TSCĐ và XDCB
 • Kế toán chi phí trả trước
 • Kế toán chi phí phải trả (bao gồm chi phí trích trước)
 • Kế toán các khoản dự phòng
 • Kế toán các khoản chi phí
 • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • Kế toán các khoản thuế được khấu trừ và thuế phải nộp NSNN (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,…)
 • Kế toán các khoản đầu tư, các khoản vay và các quỹ
 1. Báo cáo tài chính
 • Thực hành lập các báo cáo tài chính cơ bản (và phân tích mối quan hệ giữa các báo cáo)

Từ dữ liệu kế toán của 1 doanh nghiệp, lập và trình bày:

– Bảng cân đối phát sinh (Trial balance)

– Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)

– Báo cáo lãi lỗ (PL)

 • Thực hành đọc báo cáo tài chính cơ bản

Từ một báo cáo tài chính của 1 doanh nghiệp, đọc và phân tích các thông tin kế toán cơ bản.

Sau khóa học này học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể hiểu được:

+ Bản chất, cách định khoản các nghiệp vụ kế toán.

+ Mối liên hệ giữa các tài khoản trên sổ chi tiết.

+ Mối liên hệ giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính

+ Lập và trình bày báo cáo tài chính.

 

B/ Thuế cấp độ cơ bản và cấp độ chuyên sâu cho từng loại thuế (GTGT, TNCN, TNDN, NTNN…)

 • Trang bị kiến thức về luật quản lý thuế và các sắc thuế cơ bản
 • Kiến thức chuyên sâu về từng sắc thuế
 • Thực hành lập các tờ khai tháng/quý và tờ khai quyết toán các loại thuế trên chứng từ thực tế

C/ Kế toán Excel và Kế toán máy cấp độ cơ bản và chuyên sâu

 • Thực hành hạch toán kế toán trên excel và máy với chứng từ thực tế
 • Thực hành lập báo cáo tài chính
 • Phím tắt sử dụng trong excel

 

D/ Kiểm toán thực hành cấp độ cơ bản và chuyên sâu

 • Cách tiếp cận của kiểm toán báo cáo tài chính
 • Các thủ tục kiểm toán và nguyên lý áp dụng
 • Kiểm toán các phần hành cơ bản (tiền, tài sản, tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…)
 • Kiểm toán các phần hành nâng cao (giá vốn, doanh thu…)
 • Thực hành kiểm toán với chứng từ thực của 1 doanh nghiệp
Không có sản phẩm nào
Không có sản phẩm nào
Liên hệ
0 lượt mua thành công
(155 lượt)
Đại lý thuế Công Minh
Địa chỉ: Thanh Xuân Thanh Xuân
Phone: 0989 258 233
Email: lienhe@congminh.com.vn
Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh (gọi tắt là: Đại lý thuế Công Minh) được thành lập với chức năng là cầu nối của Doanh nghiệp và cơ quan thuế để tiết kiệm thời gian, chi phi và chia sẻ gánh nặng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế. Là một trong những Đại lý thuế đầu tiên ở Việt Nam được Cục thuế cấp phép hành nghề Đại lý thuế. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm và tư vấn của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và giải quyết chuyên nghiệp các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán và các vấn đề khác trong phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
Đại lý thuế Công Minh
Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội
Phone: 0989 258 233
Email: lienhe@congminh.com.vn